2021-10-22 11:25:22 Find the results of "

đức đại nhật như lai

" for you

Đại Nhật Như Lai – Wikipedia tiếng Việt

Đại Nhật Như Lai được dịch từ Vairocana, theo tiếng Phạn có nghĩa là "biến chiếu". Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: "Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này ...

Đức Đại Nhật Như Lai - Image Results

More Đức Đại Nhật Như Lai images

Thần chú Đại Nhật Như Lai (Vairocana mantra)

Tương tự như thế đối với thần chú của Đại Nhật Như Lai, người đầu tiên trong vũ trụ đạt giác ngộ hoàn toàn. Phải có một chúng sinh đầu tiên đạt được sự tỉnh thức, và Đại Nhật Như Lai là tên mà hành giả Mật tông đặt cho người đã đạt được điều này.

Đại Nhật Như Lai Phật- Kiến Thức Phật Học - Bích Tọa Đàm

Đại Nhật Như Lai chính là Pháp thân của Đức Phật Thích Ca Ý nghĩa của Pháp thân này, vượt qua sự luận bàn của ngôn từ. Chỉ có thể chứng ngộ thành Phật mới có thể thấu hiểu được.

ĐỨC ĐẠI NHẬT NHƯ LAI - MAHAVAIROCANA - KIM CƯƠNG THỪA

ĐỨC ĐẠI NHẬT NHƯ LAI – MAHAVAIROCANA Mật giáo là do đức Đại Nhật Như Lai (tiếng Phạn Mahāvairocana dịch thành Tỳ-Lô-Giá-Na) truyền trao cho ngài Vajrasattva (Kim Cang Tát Đõa còn gọi là Kim Cang Thủ: Vajrapani, Chấp Kim Cang Vajradhara ).

Đức Phật Đại Nhật Như Lai Vairocana (Pháp Giới Thể Tính Trí ...

Đức Phật Đại Nhật Như Lai an tọa trong tư thế kim cương trên bảo tòa được tám Sư tử nâng đỡ, thân ngài sắc trắng, Ngài bắt ấn chuyển pháp luân có biểu tượng là bánh xe pháp.

Đức Đại Nhật Như lai – Tỳ Lô Giá Na Phật– 1 trong 5 Vị Ngũ ...

Đức Như Lai Đại Nhật Bồ Tát chính là Phật bản mệnh cho tuổi Mùi và tuổi Thân. Ngài chính là đại diện cho trí tuệ của Phật giáo tối cao giúp hóa giải hết tai ương. Ngoài ra còn hỗ trợ giải vây cho người tuổi Mùi và tuổi Thân tránh khỏi những kiếp nạn.

Thần chú Đức Phật Đại Nhật Như Lai

Đại Nhật Như Lai hay Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là một vị Phật có thân hình màu trắng và thường xuất hiện ở trung tâm Mandala của trường phái Chân ngôn.

Tìm hiểu Đại Nhật Như Lai trong Phật giáo - Kiến thức Phật giáo

Trong Mật tông Tây Tạng, Đức Phật Đại Nhật đại diện cho trí tuệ siêu việt, toàn tri và toàn năng. Chogyam Trungpa Rinpoche đã viết, “Đại Nhật Như Lai được mô tả là vị phật có tầm nhìn bao quát, toàn diện và không có khái niệm tập trung.

Phật Đại Nhât Như Lai là ai? Sự tích Phật Như Lai Đại Nhật Bồ ...

Các Đức Phật lịch sử đều được giải thích như một hóa thân của Phật Như Lai Đại Nhật Bồ Tát. Trong Đại Nhật Kinh, Như Lai Đại Phật được mô tả là một vị Phật vạn năng mà tất cả Chư Phật phát ra,, Ngài được ca ngợi là nguồn giác ngộ, người sống tự do ...

bất động kim cang minh vương là hóa thân phẫn nộ của Đức Đại ...

bất động kim cang minh vương là hóa thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh cứng đầu và hộ trì ...